ANBI gegevens
Stichting Infospreekuur Houten

Voorzitter:          F.A. van Heerden
Secretaris:          M. van Velzen
Penningmeester: F. Verweij

Wilt u ons steunen schenk dan aan:

Stichting Infospreekuur Houten
NL27RABO0142049085

U vindt onze informatie door op de volgende links te volgen:

Beleidsplan 2018-2020

Activiteitenverslag  2018

Balans + staat van de baten en lasten 2018

De ANBI beschikking