Wij zijn bereikbaar in in het gemeentehuis, Onderdoor 25, 3995 DW, Houten. 
Na de ingang wachten aan de tafel rechts.
Kijk bij Waar.

De belastingperiode loopt ook dit jaar van 1 maart t.e.m. 30 april
Wij doen aangiftes in deze periode alleen op afspraak.
U kun ons bellen voor een afspraak:
Iedere woensdag van 19:00 - 20:30 uur

Iedere vrijdag van 10:00 - 11:30 uur

Tel:
 
030 638 2526 alleen tijdens deze spreekuren 
Tijdens deze periode kunt u ook afspreken op dinsdagmiddag van 13:30 - 16:00.

Indien u door lichamelijke omstandigheden niet in de gelegenheid bent onze spreekuren te bezoeken,
bestaat er op beperkte schaal de mogelijkheid dat een van onze medewerkers u thuis bezoekt.

U kunt zich hiervoor telefonisch, per e-mail of bij het Sociaal Loket Houten aanmelden.

Wat moet u nemen voor uzelf en uw partner:

 

 

 • Uw DigID

 • Jaaropgaven van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s).

 • Rekeningen van betaalde (niet vergoede) ziektekosten

 • De WOZ waarde van uw eigen woning over vorig jaar.

 • uw BSN (Sofinummer)

 • Opgaven van de Belastingdienst over

  • Betaalde (voorlopige) aanslagen

  • Ontvangen voorschotten, betalingen

  • Ontvangen Zorg en of Huur toeslagen